CB Grup disposa de 28 centres de distribució en el territori Espanyol per al proveïment dels seus productes al canal Horeca, 27 dels quals es troben a Catalunya.

En l’última dècada, l’evolució dels centres de distribució del grup s’ha centrat en satisfer el conjunt de necessitats dels clients del canal Horeca (hotel, restaurant, cafeteria, granja, bar, pub, discoteca i alimentació tradicional).

Aquests centres de distribució es caracteritzen per ser líders en les seves zones d’abast, sent capaços de progressar i evolucionar constantment per satisfer les exigències del sector.

L’extens portafoli de productes d’aquestes empreses permet complir amb les exigències dels seus clients en tots els camps.

24horas_distribuidors_cb_grup

Tots els centres de distribució de CB Grup ofereixen als seus clients un servei de lliurament en 24 hores per a tots els seus productes.

A més, per als seus centres de distribució de Catalunya i des de la seva seu central a Sils (Girona), l’empresa ofereix un servei de confecció, preparació i manipulació individualitzada. Un sistema que garanteix la distribució de totes les comandes rebudes en un temps màxim de 12 hores.

Aquesta potent xarxa de serveis, permet a CB Grup oferir una garantia d’estocs i al mateix temps una gran optimització dels mateixos amb la manipulació de més de 2.500 referències.